nedeľa 14. augusta 2011

Vernisáž Lucie Šachlovej

http://www.nekultura.cz/vytvarne-umeni-pozvanka/cary-mary-slovenske-malirky-lucie-sachlove.html

streda 10. augusta 2011

Ilustrace pro česko-slovenskú revue " ZRKADLENIE - ZRCADLENÍ "

výtvarné stvárnenie myšlienky textu diela........

http://www.slovacivosvete.sk/data/files757.pdf